Opdateret 12-10-2016

Kære Kunde!

Udfyld skemaet til højre på denne side og tryk på SEND, eller anmod andre om at gøre det for dig fx pårørende, ejendomsmægler eller advokat. Der sendes en svarmail retur til mail-adresser, som indskrives i kontaktbooking. 

I beskedfeltet kan du forespørge om andet byggerådgivning eller skrive supplerende tekst. 

Læs meget mere om tilstandsrapporter, energimærker og elrapporter på Boligejer.dk.

Om tilstandsrapporter, energimærker og elrapporter:

Bygningsejeren bør være til stede ved huseftersynet for, at besvarer spørgsmål om huset sammen med den bygningssagkyndige. Sælgeroplysningsskemaet finder du under "Værktøjskassen" nederst på denne side.

Spørgsmål til energimærket om isolering, varmeanlæg, ombygningsår mv. udfylder vi sammen under mødet. Bygningstegninger og årsopgørelse på varmeforbrug skal foreligge som vidt muligt.

Forud for huseftersynet bedes du venligst åbne op til skunkrum, loftrum, udhuse, rydde installationsskab for indbo, flytte vaskemaskiner over gulvafløb osv således, at den bygningssagkyndige kan inspicerer uhindret overalt. Bygningsdele der ikke kan inspiceres hvor der normalt er adgang, vil blive undtaget i tilstandsrapporten og kan derfor forstyrre handlen med en interesseret køber samt medføre forbehold i ejerskifteforsikringen.

Det er bygningsejerens ansvar, at ejendommens BBR-Meddelelsen er korrekt herunder at arealer og bygninger er korrekt registreret i den offentilige register, fejl i BBR-Meddelselsen kan med fordel rettes inden der udarbejdes tilstandsrapport og energimærke. Fejl i BBR-Meddelelsen, registreres i tilstandsrapporten samt energimærket og kan dermed forstyrrer handlen med en interesseret køber.

Det er den samme konsulent der udfører både tilstandsrapport og energimærke. Eleftersynet udføres af autoriseret elinstallatør samtidig med besøget af den bygningssagkyndige/energikonsulent (med mindre andet aftales).

Du vil modtage rapporter og faktura senest 2. arbejdsdage efter besigtigelsen.

Når du modtager et energimærke på dit hus, skal vi anmode om besvarelse af "Tilfredshedsundersøgelse" under SEND knappen på Hussynbooking.dk.

Om sælgerrådgivning og køberrådgivning:

Grundig rådgivning af uvildig bygningssagkyndig/energikonsulent, kan være afgørende for en god hushandel. Se mere under Køberrådgivning og Sælgerrådgivning.

Om A-Z Energirenovering:

Ring og hør mere om vores program til energirenovering, fra uvildig rådgivning til aflevering af færdig projekt.

 

Venlig hilsen

Ingeniør Bodolf Hansen

BMH Rådgivning ApS  

Søskrænten 12

5210 Odense NV

Tlf. 40529927

 

 

Værktøjskassen:

Sælgeroplysningsskema

www.Boligejer.dk

www.bb-opmaaling.dk

www.Weblager.dk

www.filarkiv.dk

www.asfyn.dk

www.Huseftersyninfo.dk

www.ens.dk 

www.byggeriogenergi.dk

www.maerkdinbygning.dk

www.dsemaegler.dk      

www.Google-Mapp.dk

 

 

Kontaktbooking:
Navn
*
Email
Telefon
*
Ejendommens adresse
*
Tilstandsrapport
Energimærke
Elrapport
Sælgerrådgivning
Køberrådgivning
Ejerskifteforsikring
Syn og skøn
Fugt og skimmel
Termografering
Ingeniør –og Arkitekthjælp
(Sælger modtager altid originalrapporterne)
Rapporterne skal også sendes til
Ejendomsmægler/advokat
Email
Vælg konsulent
Evt. besked