Opdateret 19-09-2016

Kære Kunde!

Udfyld skemaet til højre på denne side og tryk på SEND, eller anmod andre om at gøre det for dig fx pårørende, ejendomsmægler eller advokat. Der sendes automatisk en svarmail retur til mail-adresser under kontaktbooking. 

I beskedfeltet kan du forespørge om andet byggerådgivning eller skrive supplerende tekst. 

Læs meget mere om tilstandsrapporter, energimærker og elrapporter på Boligejer.dk.

Om tilstandsrapporter, energimærker og elrapporter:

Bygningsejeren bør være til stede ved huseftersynet for, at besvarer spørgsmål om huset sammen med den bygningssagkyndige. Sælgeroplysningsskemaet finder du ved at trykke HER.

Forud for huseftersynet bedes du venligst åbne op til skunkrum, loftrum, udhuse, rydde installationsskab for indbo, flytte vaskemaskiner over gulvafløb osv således, at den bygningssagkyndige kan inspicerer uhindret overalt. Bygningsdele der ikke kan inspiceres hvor der normalt er adgang, vil blive undtaget i tilstandsrapporten og kan derfor forstyrre handlen med en interesseret køber samt medføre forbehold i ejerskifteforsikringen.

Det er bygningsejerens ansvar, at ejendommens BBR-Meddelelsen er korrekt herunder at arealer og bygninger er korrekt registreret i den offentilige register, fejl i BBR-Meddelselsen kan med fordel rettes inden der udarbejdes tilstandsrapport og energimærke. Fejl i BBR-Meddelelsen, registreres i tilstandsrapporten samt energimærket og kan dermed forstyrrer handlen med en interesseret køber.

Til energimærke eftersynet, bedes du venligst fremskaffe bygningstegninger samt oplyse om forbrug og udgift til opvarmning. Tegninger på Weblager henter vi selv, men tegninger der kun er hos kommunen, bedes fremskaffes til gennemgangen.  

Det er den samme konsulent der udfører både tilstandsrapport og energimærke. Eleftersynet udføres af autoriseret elinstallatør samtidig med besøget af den bygningssagkyndige/energikonsulent (med mindre andet aftales).

Du vil modtage rapporter og faktura senest 2. arbejdsdage efter besigtigelsen.

Når du modtager dit energimærke, skal vi anmode om besvarelse af "Tilfredshedsundersøgelse" under SEND knappen til højre på denne side. Dette er en del af den lovpligtige kvalitetssikring vi er underlagt, som certificeret energimærkningsfirma under Energistyrelsen.

Om sælgerrådgivning og køberrådgivning:

Grundig rådgivning af uvildig bygningssagkyndig/energikonsulent, kan være afgørende for en god hushandel. Se mere under Køberrådgivning og Sælgerrådgivning.

Om A-Z Energirenovering:

Ring og hør mere om vores program til energirenovering, fra uvildig rådgivning til aflevering af færdig projekt.

 

Venlig hilsen

Ingeniør Bodolf Hansen

BMH Rådgivning ApS  

Søskrænten 12

5210 Odense NV

Tlf. 40529927

Mail. bodolf@hussynbooking.dk

 

 

Værktøjskassen:

Sælgeroplysningsskema

www.Boligejer.dk

www.bb-opmaaling.dk

www.Weblager.dk

www.filarkiv.dk

www.asfyn.dk

www.Huseftersyninfo.dk

www.ens.dk 

www.byggeriogenergi.dk

www.maerkdinbygning.dk

www.dsemaegler.dk      

www.Google-Mapp.dk

www.Google.dk 

 

Kontaktbooking:
Navn
*
Email
Telefon
*
Ejendommens adresse
*
Tilstandsrapport
Energimærke
Elrapport
Sælgerrådgivning
Køberrådgivning
Ejerskifteforsikring
Syn og skøn
Fugt og skimmel
Termografering
Ingeniør –og Arkitekthjælp
(Sælger modtager altid originalrapporterne)
Rapporterne skal også sendes til
Ejendomsmægler/advokat
Email
Vælg konsulent
Evt. besked