Opdateret 20-02-2017

Kære Kunde!

Udfyld skemaet til højre på denne side og tryk på SEND, eller anmod andre om at gøre det for dig fx pårørende, ejendomsmægler eller advokat. Der sendes en svarmail retur til mail-adresser, som indskrives i kontaktbooking. 

I beskedfeltet kan du forespørge om andet byggerådgivning eller skrive supplerende tekst. 

Læs meget mere om tilstandsrapporter, energimærker og elrapporter på Boligejer.dk.

 

Om tilstandsrapporter, energimærker og elrapporter:

Bygningsejeren bør være til stede ved huseftersynet for, at besvarer spørgsmål om huset sammen med den bygningssagkyndige. Sælgeroplysningsskemaet finder du under "Værktøjskassen" nederst på denne side.

Spørgsmål til energimærket om isolering, varmeanlæg, ombygningsår mv. udfylder vi sammen under mødet. Bygningstegninger og årsopgørelse på varmeforbrug skal foreligge så vidt muligt.

Forud for huseftersynet bedes du venligst åbne op til skunkrum, loftrum, udhuse, rydde installationsskab for indbo, flytte vaskemaskiner over gulvafløb osv således, at den bygningssagkyndige kan inspicerer uhindret overalt. Bygningsdele der ikke kan inspiceres hvor der normalt er adgang, vil blive undtaget i tilstandsrapporten og kan derfor forstyrre handlen med en interesseret køber samt medføre forbehold i ejerskifteforsikringen.

Det er bygningsejerens ansvar, at ejendommens BBR-Meddelelsen er korrekt herunder at arealer og bygninger er korrekt registreret i den offentilige register, fejl i BBR-Meddelselsen kan med fordel rettes inden der udarbejdes tilstandsrapport og energimærke. Fejl i BBR-Meddelelsen, registreres i tilstandsrapporten samt energimærket og kan dermed forstyrrer handlen med en interesseret køber.

Det er den samme konsulent der udfører både tilstandsrapport og energimærke. Eleftersynet udføres af autoriseret elinstallatør samtidig med besøget af den bygningssagkyndige/energikonsulent (med mindre andet aftales).

Du vil modtage rapporter og faktura senest 2. arbejdsdage efter besigtigelsen.

Når du modtager et energimærke på dit hus, skal vi anmode om besvarelse af "Tilfredshedsundersøgelse" under SEND knappen på Hussynbooking.dk.

 

Køberrådgivning:

Ønsker du ekstra tryghed som huskøber, er det en god idé med en grundig gennemgå af ejendommen sammen med en uvildig bygningssagkydig (se mere under Køberrådgivning). På gennemgangen gives en forklaring på fejl og mangler ved huset og der kan rådgives om ombygninger og muligheder med huset.

 

Energirådgivning:

Ønsker du at reducere energiudgifterne samt hæve energimærket, så er det en god idé at starte med uvildig energirådgivning. Vi hjælper med at finde -og planlægge de mest fordelagtige energiforbedringer som efterfølgende, kan giver det bedste energimærke. 

Som uvildige energikonsulenter er vi kun interesseret i, at finde de mest rentable energiforbedringer for vores kunder og har ingen særinteresser indenfor bestemte fagområder eller tekniske løsninger.

Rentable energiforbedringer finde vi ofte indenfor de typiske fagområder som tømrer, murer, VVS og el samt især indenfor andre specialfag.

Ring og høre mere om vores program til energirenovering af alle boligtyper herunder énfamiliehuse, udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og ejerforeninger. 

 

Venlig hilsen

Ingeniør Bodolf Hansen

BMH Rådgivning ApS  

Søskrænten 12

5210 Odense NV

Tlf. 40529927

 

 

Værktøjskassen:

Sælgeroplysningsskema

www.Boligejer.dk

www.bb-opmaaling.dk

www.Weblager.dk

www.filarkiv.dk

www.asfyn.dk

www.Huseftersyninfo.dk

www.ens.dk 

www.byggeriogenergi.dk

www.maerkdinbygning.dk

www.dsemaegler.dk      

www.Google-Mapp.dk

 

 

Kontaktbooking:
Navn
*
Email
Telefon
*
Ejendommens adresse
*
Tilstandsrapport
Energimærke
Elrapport
Sælgerrådgivning
Køberrådgivning
Ejerskifteforsikring
Syn og skøn
Fugt og skimmel
Termografering
Ingeniør –og Arkitekthjælp
(Sælger modtager altid originalrapporterne)
Rapporterne skal også sendes til
Ejendomsmægler/advokat
Email
Vælg konsulent
Evt. besked